ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

- www. bebibolt.hu -

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Pekido Kft., és a Pekido Kft. által a www.bebibolt.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő személy vagy szervezet jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.bebibolt.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Pekido vagy közreműködője által történik.

Kérjük, hogy vásárlás előtt olvassa el figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1. AZ ELADÓ ADATAI

1.1 Név: Pekido Kft. (a továbbiakban: "Pekido")

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 25.

Cégjegyzékszám: 01 09 866046

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 11118235-2-41

Telefonszám: +36 (1) 239-5872

E-mail: level@bebibolt.hu

Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám: C/002 842; Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatala a XIII/646-2/1997/B nyilvántartási számon az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, csomagküldő kereskedelem formáját módosította.

A Pekido nem tagja érdekképviseleti szervnek (kamarának).

A Pekido tárhelyszolgáltatója: LIW Intermedia Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 11.; cégjegyzékszáma: 07 09 018187; adószáma: 22628446-2-07).

1.2 A Pekido elektronikus kereskedelmi szolgáltatása vonatkozásában nem veti alá magát magatartási kódexnek.

2. A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA, REGISZTRÁCIÓ A WEBÁRUHÁZBAN

2.1 Vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Webáruházat vagy annak bármely szolgáltatását használja, vagy a Webáruházban regisztrál, saját fiókot hoz létre (a "vevő"). A Webáruházat kiskorúak nem használhatják.

2.2 A Webáruházban való regisztrációval, illetve a Webáruház által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSzF-et, valamint kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Pekido a vevő személyes adatait a Pekido adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, azokat harmadik feleknek az ott meghatározottak szerint átadja. A jelen ÁSzF és az adatkezelési szabályzat ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSzF és az adatkezelési szabályzat változásait nyomon követi.

2.3 Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSzF-et vagy annak bármely részét nem fogadja el, úgy nem jogosult a Webáruház használatára, illetve a Webáruház által kínált szolgáltatások igénybevételére.

2.4 A Pekido jogosult a jelen ÁSzF-et és az adatkezelési szabályzatot bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSzF, illetve adatkezelési szabályzat hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSzF, illetve adatkezelési szabályzat közzétételre kerül a Webáruház weboldalán.

2.5 A Webáruházban történő regisztráció a főoldalon található Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével lehetséges. A regisztráció során az alábbi adatokat szükséges megadni: Belépési adatok, felhasználónév*, Jelszó*, Jelszó újra*, Vezetéknév*, Keresztnév*, E-mail*, Telefonszám*, Név másolása a szállítási adatokhoz, Szállítási adatok, Szállítási név*, Város/Kerület:*, Cím*, Adatok másolása a számlázási adatokhoz, Számlázási adatok, Számlázási név, Város/Kerület:        

2.6 Cím: Az adatok megadását követően a regisztráció érvényesítésére a Webáruház automatikusan e-mailt küld a vevőnek; a regisztráció az ebben történő hivatkozásra (linkre) való kattintással fejeződik be.

2.7 Bármelyik regisztrációt, amelyik helytelen vagy valótlan adatot tartalmaz, a Pekido jogosult érvénytelennek nyilvánítani, és a regisztrációt deaktiválni vagy törölni.

3. VÁSÁRLÁS A WEBÁRUHÁZBAN

3.1 A vásárlás feltételei és folyamata

3.1.1 A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSzF-ben meghatározott módon, Interneten keresztül a http://www.bebibolt.hu/ weboldalon.

3.1.2 A Webáruházban azon vevő adhat le megrendelést, aki érvényes és befejezett regisztrációval rendelkezik és a jelen ÁSzF-et és az adatkezelési szabályzatot elfogadta és magára nézve azt kötelezőnek ismerte el. A Webáruházban korábban már regisztrált vevő ugyanazzal az azonosítóval rendelhet, mint amit korábban megadott. Regisztráció ebben az esetben nem szükséges.

3.1.3 Amennyiben a vevő a Webáruházban nincs regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot a 2. pontban foglaltakkal összhangban.

3.1.4 A vevő a Webáruházban úgy tud vásárolni, hogy kiválasztja a termékeket, az a kosárba helyezi, majd ezután a kassza oldalra lép, ahol megadja szállítási és számlázási címét, majd véglegesíti rendelését.

3.1.5 A rendelés véglegesítése azt jelenti, hogy a vevő kötelező ajánlatot tesz a termékre, azaz a rendelés véglegesítése a vevő számára a megrendelt termék árának, valamint a kapcsolódó (csomagolási, fuvarozási) díjak megfizetésének kötelezettségével jár. A Webáruházban történt rendeléssel a vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen ÁSzF-et, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.

3.1.6 A Webáruházban megrendelt szolgáltatásokat a Pekido a rendelést visszaigazoló emailben szereplő helyszínen teljesíti.

3.2 A Pekido csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

3.3 A Webáruházban kínált termékek tulajdonságai, ára

3.3.1.A Webáruházban kínált termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az a termék részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Webáruházban kínált termékek minőségével, alapvető tulajdonságaival, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Webáruházban szereplő információn túli tájékoztatást a Pekido ügyfélszolgálata nyújt.

3.3.2 A Pekido szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt valamely kapcsolatban kérdése merülne fel, a Pekido készséggel áll a vevők rendelkezésére.

3.3.3 A jogszabály által előírt esetekben és körben a Pekido használati utasítást mellékel a megrendelt termékekhez. Ha a vevő valamely véletlen okból nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt a vevő köteles azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezni a Pekidonak, aki a használati utasítást pótolja.

3.3.4 A vételár mindig a kiválasztott termék információs oldalán feltüntetett ár, amely magyar forintban értendő és – hacsak az ellenkezőjét a termék információs oldala egyértelműen nem jelzi – tartalmazza az Áfá-t. A feltüntetett ár nem tartalmazza a termék csomagolásával, szállításával járó esetleges költségeket. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján a Pekido ajánlati kötöttsége nem áll be.

3.3.5 A Pekido felhívja a vevők figyelmét, hogy a Webáruházban szereplő termékárak eltérhetnek az ugyanezen termékre a Pekido által működtetett üzletekben vonatkozó áraktól.

3.3.6 A Webáruházból rendelhető termékek árai változtatásának jogát a Pekido fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.3.7 A Pekido nyomatékosan felhívja a vevő figyelmét arra, hogy – noha a Pekido mindent megtesz a feltüntetett árak helyességéért – a Webáruházban szereplő árak adott esetben tévesek lehetnek, amelyért a Pekido felelősséget nem vállal. Amennyiben hibás ár kerülne a Webáruházban feltüntetésre, ideértve különösen a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árakat, valamint a nyilvánvalóan téves, rendszerhiba vagy más ok miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Pekido nem köteles a terméket hibás áron szállítani. A Pekido ez esetben felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától.

4. A RENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

4.1 A Webáruházban leadott rendelés a Ptk. 6:64. § szerinti jogi kötőerővel rendelkező ajánlattételnek minősül, melyet a vevő tesz a Pekido felé. A szerződés az ajánlat Pekido általi elfogadásával jön létre.

4.2 A vevő által a Webáruházban leadott rendelés (ajánlat) megérkezését a Pekido automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb a rendelés leadásától számított 48 órán belül visszaigazolja a vevő részére. A visszaigazoló e-mail az alábbi adatokat tartalmazza: Megrendelő adatai, Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Telefon, Szállítási adatok, Szállítási név, Város / Kerület, Cím, Számlázási adatok, Számlázási név, Város/Kerület, Cím, Adószám, Megjegyzés.

4.3 A visszaigazoló email kizárólag tájékoztató célt szolgál, célja a vevő tájékoztatása arról, hogy a rendelés a Pekido-hoz beérkezett. A visszaigazoló e-mail nem minősül a Pekido részéről a vevő által a Webáruházon keresztül tett ajánlat elfogadásának, és a visszaigazoló e-mail nem keletkeztet szerződést a vevő és a Pekido között.

4.4 A Pekido a vevő rendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. Az elfogadó e-mailben a Pekido tájékoztatja a vevőt többek között a szerződés létrejöttéről, illetve a szállítás várható időpontjáról. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.

4.5 A vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Pekido-tól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

4.6 A megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Pekido nem iktatja és utóbb nem lesz hozzáférhető, azonban a korábbi, már teljesített vásárlások adatait a vevő az oldalra belépve a saját adatai között megtekintheti. .

4.7 A szerződéskötés lehetséges nyelve: magyar.

4.8 A szerződés egyszeri ügyletre létrejött határozott idejű szerződés, a szerződés tárgyát képező rendelés teljesítésével szűnik meg.

4.9 A Pekido ezúton is tájékoztatja a vevőt, hogy a Webáruházban történő internetes rendelés nyomán létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadóak. Amennyiben a Ptk. szerinti fogyasztó rendel a Webáruházban, úgy a szerződés a fentieken túlmenően a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

4.10 Adatbeviteli hibák javítása: a rendelés véglegesítését megelőzően a vevőnek módja van áttekinteni a bevitt adatokat. Az adatbeviteli hibák kijavítására ekkor a "Vissza" gombbal való visszaléptetéssel és a korábbi oldalakon a hibás adat módosításával van lehetőség. A kosár tartalmának módosítására a "Kosár" oldalon van lehetőség.

A rendelés véglegesítését követően észrevett az esetleges adatbeviteli hibákat (így különösen a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban szereplő hibákat) a vevő köteles a lehető leghamarabb, a visszaigazoló e-mailben szereplő hibák tekintetében az email kézhez vételét követő 1 munkanapon belül jelezni a Pekido felé. Ezeket a hibákat a vevő a Pekido 1. pontban szereplő elérhetőségein, elsődlegesen a level@bebibolt.hu email címen tudja jelezni.

5. SZÁLLÍTÁS, A TERMÉK ÁTVÉTELE ÉS FIZETÉS

5.1 A rendelt termék(ek) átvétele

5.1.1 A vevő a megrendelt terméket személyesen vagy kiszállítás útján veszi át.

5.1.2 Személyes átvétel esetén a vevő a megrendelt terméket a Pekido valamely személyes termékátvételi pontján tudja átvenni, a terméknek az adott átvételi pontra történő beérkezését követően. A terméknek az átvételi pontra történő beérkezéséről a Pekido email útján értesíti a vevőt. A személyes termékátvételi pontok listája a http://www.pickpackpont.hu/atveteli-pont weboldalon tekinthető meg. A vevő személyes átvétel esetén szállítási (fuvarozási) díjat nem köteles fizetni.

5.1.3 Kiszállítás esetén a Pekido a megrendelt és kiszállítani kért terméket szállítási díj ellenében – vagy, amennyiben a Pekido meghatározott feltételek esetén ingyenes kiszállítási akciót hirdet, úgy a feltételek teljesítése esetén ingyenesen – saját maga vagy fuvarozó vagy postai szolgáltató igénybevételével kiszállítja (i) a vevő által megjelölt helyre (házhoz szállítás) vagy (ii) valamely Pick Pack Pontra. Az ingyenes kiszállítási akciót a Pekido bármikor jogosult előzetes értesítés nélkül megszüntetni.

5.1.4 A szállítási módot (személyes átvétel, házhoz szállítás, Pick Pack Pontra szállítás) a vevő a rendelés véglegesítését megelőzően, a rendelés folyamata során választja ki.

5.1.5 A Pekido külföldre kizárólag egyedi, saját diszkrecionális elbírálása alapján és a költségek megtérítése mellett szállít termékeket. Külföldi rendelés esetén a vevő minden esetben köteles a vételár és a szállítási költség teljes összegét előre átutalni, a Pekido kizárólag a teljes összeg megérkezését követően adja át szállításra a rendelt termék(ek)et.

5.1.6 Az aktuális szállítási díjak a http://bebibolt.hu/szallitas weboldalon tekinthetők meg. Ezek a díjak kizárólag az ott meghatározott korlátok (így különösen méret, súly) között érvényesek. Az e korlátokat meghaladó termékek, rendelések esetén a Pekido egyedi elbírálás alapján, eseti árajánlatot adhat a szállításra, ilyen esetekre semmilyen körülmények között nem vonatkozik az esetleg hatályban lévő ingyenes kiszállítási akció. A félreértések elkerülése érdekében: a vevő a korlátokat meghaladó rendelés esetén is jogosult a megrendelt termékeket személyesen, szállítási díj felszámítása nélkül átvenni a Pekido valamely személyes termékátvételi pontján.

5.1.7 A Pekido a szállítási díjak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

5.1.8 Ha egy vevőtől azonos napon több rendelés is beérkezik, ezek a szállítási díjak szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a vevő a második (harmadik, negyedik stb.) rendelés leadásakor jelzi, úgy a Pekido összevonhatja a rendeléseket és ennek megfelelő szállítási díjakat számíthat fel. A Pekido erre a jóhiszemű együttműködés keretében törekedni fog, azonban a megrendelések összevonására nem köteles, így különösen nincs lehetőség a már szállításra külön-külön feladott rendelések utólagos összevonására.

5.1.9 A Pekido által esetlegesen megadott szállítási időpontok kizárólag indikatívak, azok nem konkrét dátumot, időpontot jelölnek, hanem csupán közelítő becslések a vevő tájékoztatása érdekében. Meghatározott órára történő kiszállítást a Pekido nem vállal.

5.1.10 A Pekido gondoskodik arról, hogy Webáruházban rendelt termékeket a vevő legkésőbb a szerződés létrejöttétől számított 60 (hatvan) napon belül kézhez vehesse (teljesítési határidő).

5.2 Fizetés

5.2.1 A Webáruházban vásárolt termékek vételárát és a kapcsolódó díjakat (pl. szállítási díj) a vevő legkésőbb a rendelt termékek átvételekor köteles teljes egészében, levonások és visszatartások nélkül megfizetni.

5.2.2 Személyes átvétel esetén a fizetés lehetséges

(a) banki átutalással oly módon, hogy a teljes fizetendő összeg a rendelt termékek átvételének időpontjában (vagy azt megelőzően) a Pekido bankszámláján teljes egészében jóváírásra kerüljön, vagy

(b) készpénzben, vagy

(c) kizárólag a 1132 Budapest, Visegrádi utca 25. szám alatti üzletben történő személyes átvétel esetén bankkártyával.

5.2.3 Házhoz szállítás vagy Pick Pack Pont-ra szállítás esetén a fizetés lehetséges

(a) banki átutalással, amely esetben a Pekido kizárólag a teljes fizetendő összegnek a Pekido bankszámláján történő jóváírását követően köteles a terméket szállításra átadni; vagy

(b) utánvéttel.

5.2.4 A fentiektől eltérően, külföldre (ideértve a más uniós tagállamot is) történő szállítás esetén kizárólag előre, banki átutalással történő fizetésre van lehetőség.

6. AZ ELÁLLÁS JOGA ÉS AZ ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSA

6.1 Az elállás joga

6.1.1 A jelen pontban foglalt jogosultságok és kötelezettségek kizárólag azon vevőt illetik meg illetve terhelik, aki:

(a) a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, és

(b) a Webáruházban aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje („fogyasztó”).

6.1.2 A Webáruházban a Pekido kizárólag termékeket értékesít, szolgáltatásokat nem. A fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén jogosult

(a) a terméknek,

(b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

6.1.3 A fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult elállási jogát gyakorolni.

6.1.4 A fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

(a) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

(b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; továbbá

(c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

(d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

(e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

(f) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

(g) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; és

(h) mindazon egyéb esetekben, amelyekben a vonatkozó jogszabály (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) előírásai szerint nem illeti meg elállási jog a fogyasztót.

6.2 Az elállási jog gyakorlása és következményei

6.2.1 Ha a fogyasztó élni kíván a fent meghatározott elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot köteles eljuttatni postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján, a jelen ÁSzF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek valamelyikén a Pekido részére. Az elállási szándékot tartalmazó nyilatkozat lehet az Elállási Mintanyilatkozat oldalról letölthető mintanyilatkozat, vagy bármely más olyan nyilatkozat, amellyel a fogyasztó valamely konkrét rendeléstől egyértelmű nyilatkozattal eláll.

6.2.2 Ha a fogyasztó a 6.1.2 pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Pekido részére, úgy a fogyasztó határidőben gyakorolta az elállási jogát.

6.2.3 A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

6.2.4 A Pekido a fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó felé.

6.2.5 A fogyasztó köteles elállás esetén a megrendelt terméket a Pekido 1. pontban feltüntetett, Budapest, Visegrád utcai címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül hiánytalanul visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

6.2.6 A termék visszaküldésének közvetlen költsége a fogyasztót terheli, a Pekido-nak ennek megfelelően az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a fogyasztót más költség nem terheli.

6.2.7 Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Pekido visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy fogyasztó a Pekido által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

6.2.8 A Pekido jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Pekido a korábbi időpontot veszi figyelembe.

6.2.9 A pénz visszatérítése során a Pekido az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.2.10 A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

7.1 A jelen pont határozza meg a Pekido jótállási és szavatossági kötelezettségeinek terjedelmét. További információt a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatóban talál.

7.2 Kötelező jótállás

7.2.1 A Pekido-t az értékesített termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. Korm. rendelet alapján a termékek ott meghatározott körére jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a Pekido a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, azaz a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

7.2.2 A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a vevő részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.

7.2.3 Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

7.2.4 Jótállás esetén a vevőt ugyanazon jogok illetik meg, mint az alábbi, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

7.2.5 A vevőt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellék- és a termékszavatosságról szóló pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.3 Önkéntes jótállás

7.3.1 A Pekido nem köteles önkéntes jótállást vállalni, azt szabad döntése alapján vállalja vagy nem vállalja egy adott termékre. Amennyiben a Pekido az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Webáruházban, az adott termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást vállal, amely –amennyiben jogszabály kötelező jótállási időt ír elő – az előírt időtartamnál hosszabb is lehet.

7.3.2 A Pekido az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék vevő általi átvételekor adott jótállási jegyen (garanciajegyen) szereplő adatok útján közli.

7.3.3 A Pekido az önkéntes jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, azaz a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

7.3.4 Jótállás esetén a vevőt ugyanazon jogok illetik meg, mint az alábbi, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

7.3.5 A vevőt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellék- és a termékszavatosságról szóló pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4 Kellékszavatosság

7.4.1 A vevő a Pekido hibás teljesítése esetén a Pekido-val szemben közvetlenül kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Kellékszavatossági igény azokért a termékhibákért érvényesíthető, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.

7.4.2 Fogyasztói szerződés esetén a vevő az átvétel időpontjától számított 2 (kettő) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a vevő érvényesíteni már nem tudja.

7.4.3 Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 (egy) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

7.4.4 A vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Pekido számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Pekido költségére a vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

7.4.5 A vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Pekido adott okot.

7.4.6 A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Pekido-val.

7.4.7 A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vevő igazolja, hogy a terméket a Pekido-tól vásárolta (a számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Pekido csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a vevő részére történő átadást követően keletkezett.

7.4.8 Amennyiben a Pekido bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.4.9 Ha a vevő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

7.5 Termékszavatosság

7.5.1 A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vevő – választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.5.2 A fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.5.3 Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

7.5.4 Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.5.5 Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

7.5.6 A fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog (termék) gyártójával vagy a forgalmazójával (azaz Pekido-val) szemben gyakorolhatja.

7.5.7 A gyártó, illetve a Pekido kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

(a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

(b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

(c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

7.5.8 A gyártónak, illetve a Pekido-nak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8. A FELELŐSSÉG SZABÁLYAI, A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA

8.1 Webáruházban található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. Az információk pontosságáért, teljességéért a Pekido nem vállal felelősséget.

8.2 A vevő a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Pekido nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

8.3 A Pekido semmilyen formában nem vállal felelősséget a vevő által hibásan megadott adatokból eredendő hibás teljesítésért. Az ebből eredő kára megtérítését a Pekido azonban követelheti a hibás adatot megadó vevőtől.

8.4 A Webáruház oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Pekido nem vállal felelősséget.

8.5 A Pekido emellett kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Minden vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Pekido az erre vonatkozó megkeresés esetén a jogszabályban meghatározottak szerint együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

8.6 A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Ennek megfelelően a Pekido semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt eseményekkel összefüggésben bekövetkezett károk miatt, függetlenül attól, hogy az alábbi események mely okból következtek be:

(a) Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat hibája, az adatkapcsolat megszakadása vagy egyéb adathiba.

(b) Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

(c) Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

(d) Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, és különösen bármilyen adat elvesztése.

(e) Bármely szoftver (ideértve a Webáruház honlapját is) hibás működése.

(f) Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba.

(g) Bármely olyan tartalom, amelyet a Webáruházon nem a Pekido, hanem valamely más személy helyezett el (pl. kommentek, hozzászólások).

8.7 A Pekido nem felelős a vevő semmilyen közvetett vagy következményi káráért, ideértve az elmaradt hasznot is.

8.8 A Pekido semmilyen módon nem felelős a vevő számítógépén vagy informatikai berendezésében keletkezett kárért, ideértve az adatlopást, adatvesztést, vírusokat, trójai programokat vagy bármilyen egyéb kártékony kódot és az ezek által okozott kárt is.

8.9 A Pekido vis maior esetén mindennemű felelősség alól mentesül.

9. SZEMÉLYES ADATOK, ADATBIZTOSNÁG, ADATELLENŐRZÉS

9.1 A résztvevők személyes adatainak kezelése a hatályos adatvédelmi szabályok szerint történik. Bővebb információ az adatvédelmi szabályzatban található. A vevő a jelen ÁSzF elfogadásával hozzájárul személyes adatainak az adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez.

9.2 A Webáruház Linux/PHP/MySQL alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. Ettől függetlenül, a Pekido javasolja, hogy minden vevő tegyen meg bizonyos alapvető, legalább az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer és a böngészőprogram biztonsági frissítéseit.

9.3 A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.4 Az Internet globális jellegére tekintettel a vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a vevő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a vevőt terheli a felelősség.

9.5 A vevő által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Pekido jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Pekido jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.6 Amennyiben a vevő a Webáruház valamely oldalán kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Pekido részére. Amennyiben a Pekido jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10. MÓDOSÍTÁS

10.1 A Pekido bármikor szabadon módosíthatja a jelen általános szerződési feltételeket és a vásárlás egyéb feltételeit, illetve szabályait, ideértve a Webáruház honlapját is, bárminemű értesítési vagy egyéb kötelezettség nélkül.

10.2 Bármely módosítás abban az időpontban lép hatályba, amikor a módosítás közzétételre kerül a Webáruház honlapjára.

11. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

11.1 Panaszkezelés

11.1.1 Bármely vevő az általa rendelt termékkel vagy a Pekido tevékenységével kapcsolatos kifogásait a Pekido 1. pontban meghatározott elérhetőségein terjesztheti elő.

11.1.2 A hatályos jogszabályok értelmében a fogyasztónak minősülő vevők által előterjesztett szóbeli panaszt a Pekido azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a fogyasztónak minősülő vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Pekido a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

(a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a panaszos fogyasztónak átadja,

(b) telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a panaszos fogyasztónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló alábbi részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi (és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el).

11.1.3 A Pekido a telefonon közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Pekido köteles a fogyasztóval közölni.

11.1.4 A Pekido az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a fogyasztóhoz eljusson. A panasz elutasítása esetén köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

 

Budapest, 2018. május 25.

Pekido Kft.